Aanvangen met jouw salaris administratie

Wat wij allemaal nodig hebben om jouw salarisverwerking goed en efficiënt op te zetten? Volg de checklist hieronder zodat je zeker weet dat je ons alle benodigde zaken toestuurt. Lever onderstaande stukken bij voorkeur in 1 keer aan. Dit kan per mail naar salarissen@accountanders.nl of via de AccountAnders Transfer.

Van jou als werkgever hebben wij nodig:

 • een kopie van de beschikking van de Belastingdienst gedifferentieerde premiepercentage Whk [1]
 • een kopie van het uittreksel van de kamer van koophandel;[2]
 • kopie van de legitimatiebewijzen bestuurders en contactpersonen;[3]
 • kopieën van de polissen van eventuele personeelsverzekeringen, contract Arbodienst en eventuele pensioenpolissen
 • loonheffingennummer of anders fiscaal nummer ten behoeve van aanvraag loonheffingennummer
 • getekende opdrachtbevestiging salarisadministratie [4]
 • getekende machtiging aangifte loonheffingen [5]
 • getekende algemene voorwaarden [6]
 • ingevulde vragenformulier ter controle van CAO / Bpf / sector [7]

Van jouw werknemers hebben wij nodig per werknemer:

 • Ingevulde loonheffingenverklaring
 • Kopie  legitimatiebewijs(geen rijbewijs)
 • Kopie van de arbeidsovereenkomsten vanaf het moment dat de werknemer in dienst is
 • Verlofregistratie [8]
 • Informatie omtrent eventuele auto’s van de zaak (fiscale waarden, kenteken);
 • Roosters van parttime werknemers
 • IBAN Nummers en mailadressen van werknemers

In het geval van een overname van een bestaande salarisadministratie ook nog de volgende gegevens aanleveren[9];

 • Meest recente salarisspecificaties
 • Meest recente aangifte loonheffingen
 • Meest recente loonjournaalpost

 

[1] Deze beschikking komt jaarlijks rond December per post binnen
[2] Indien wij reeds de financiële administratie verzorgen, niet nodig</span >
[3] Indien wij reeds de financiële administratie verzorgen, niet nodig</span >
[4] Te vinden in The offery</span >
[5] Onderdeel van de offerte</span >
[6] Onderdeel van de offerte</span >
[7] Download het formulier hier</span >
[8] Resterend saldo voorgaand jaar, bijgeschreven saldo dit jaar, totaal opgenomen dit jaar</span >
[9] Bij een overname van de administratie per 1-1 geldt dat wij de meest recente loongegevens ontvangen, nemen wij je administratie over op een ander moment in het jaar? Dan hebben wij alle loongegevens vanaf 1-1 tot en met de meest recente gegevens.</span >

Kennismaken?

  Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.