Wijzigingen WKR in 2020

 In Blogs, Salaris/HRM

De Werk Kosten Regeling (WKR) blijft een punt van aandacht binnen het MKB. Hoe kun je nu toch zo optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om onbelast voordeel aan de werknemer ten deel te laten vallen?

Inmiddels zullen er per 2020 de volgende wijzigingen plaatsvinden;

 

Grotere vrije ruimte beschikbaar;

Waar je als werkgever nu ‘slechts’ 1.2% van de totale loonsom (loonsom van alle werknemers samen) vrij mag verstrekken aan werknemers, zal dit in 2020 verruimd worden naar 1.7% bij een maximale loonsom van €400.000,-  Dit bedrag heet ‘De Vrije Ruimte’.

Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld bij een loonsom van €150.000,- de huidige vrije ruimte €1.800,- bedraagt.  In 2020 zal dit €2.550,- zijn.

De vrije ruimte kan worden aangewend om werknemers een bonus uit te keren, een personeelsfeest te houden en/ of het kerstpakket aan de werknemers te geven.

Vergoedingen voor onder meer opleidingen, reiskosten en declaraties vallen buiten die vrije ruimte en kunnen altijd onbelast (binnen gestelde grenzen) worden uitgekeerd aan de werknemers.

 

Vergoeding van de VOG niet meer in Vrije Ruimte

In sommige branches is het noodzakelijk dat de werknemers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) waarbij het gebruikelijk is om deze onbelast aan de werknemer te vergoeden zodat deze geen kosten maakt voor de aanschaf hiervan.

Echter, tot op heden zouden de kosten voor deze verklaringen niet zonder meer onbelast vergoed kunnen worden aan de werknemer. Om deze kosten onbelast te vergoeden dienen deze opgenomen te worden in de vrije ruimte. Wanneer je een groot aantal werknemers hebt die verplicht zijn een VOG te hebben zou dit dus al flink ten koste gaan van (bijvoorbeeld) het kerstpakket aan het einde van het jaar.

Met ingang van 1 januari 2020 is besloten dat de VOG niet meer opgenomen hoeft in de vrije ruimte maar wel onbelast vergoed mag worden. Reden hiervoor is dat de aanschaf van de VOG voor de werknemer geen privé voordeel oplevert en derhalve ook niet aan zijn adres belast hoeft te worden.

De WKR, het blijft passen en meten wat voor jou de beste manier is om er optimaal gebruik van te maken. En laat dat nu juist onze passie zijn, dus laat je goed informeren over alle voorwaarden en uitzonderingen binnen deze regeling. Neem gerust contact op bij vragen of overwegingen.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


    Lees meer tips in de laatste blogs:

    Recent Posts
    Kennismaken?

      Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.