Wet aanpak schijnconstructies

 In Blogs, Salaris/HRM

Vanaf 1 juli 2015 zijn er maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken. De maatregelen die hiervoor zijn genomen op een rijtje;

 • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon of het cao-loon aan een werknemer van uw onderaannemer of uitlener.
 • U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het netto wettelijk minimumloon giraal overmaken.*
 • Een AOW’er heeft recht op het wettelijk minimumloon.
 • U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.*
 • U moet meer gegevens vermelden op de loonstrook, als de totale loonafspraak inclusief vergoedingen van het werk is.
 • Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het loon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Dit geldt niet als de kostenvergoeding geheel los van het brutoloon overeengekomen is.*
 • Krijgt uw werknemer het cao-loon of minimumloon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon of minimumloon te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en niet meer via de deurwaarder.
 • Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit openbaar gemaakt.

*maatregel gaat pas vanaf 01-01-2016 in.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


  Lees meer tips in de laatste blogs:

  Recent Posts
  Kennismaken?

   Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.