Werkkostenregeling verplicht

 In Blogs, Salaris/HRM

Vanaf 1 januari 2015 is voor elke werkgever de Werkkostenregeling (WKR) verplicht in werking getreden.

Dit betekent dat u vergoedingen en verstrekkingen hebt moeten aanwijzen als eindheffingsloon voor de WKR, waarna u gebruik kunt maken van de gerichte vrijstellingen en nihil-waarderingen. Als u dan een vergoeding of verstrekking voor de vrije ruimte hebt aangewezen, dan moet dat uit uw administratie blijken.

In januari 2016 moet de rekening worden opgemaakt. Uit uw administratie moet dan klip en klaar blijken welke vergoedingen en/of verstrekkingen er ten laste van de vrije ruimte zijn gekomen.
Dat totaalbedrag moet vergeleken worden met de definitieve vrije ruimte van 1,2% over het totale fiscale loon uit uw loonadministratie (eventueel gecorrigeerd – indien nodig – met het loon uit vroegere dienstbetrekking).

Let op: Als uw vrije ruimte groter is dan het totaalbedrag van hetgeen u in de vrije ruimte hebt aangewezen, behoeft u niets te betalen. Is het totaalbedrag van de aanwijzingen echter groter dan de vrije ruimte, dan moet u als werkgever over het meerdere 80% eindheffing (loonbelasting) betalen.
Deze afrekening moet plaatsvinden in de aangifte loonheffingen over de maand januari 2016 en dient dus betaald te worden voor eind februari 2016.

Vragen?
Hebt u vragen, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij AccountAnders.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


    Lees meer tips in de laatste blogs:

    Recent Posts
    Kennismaken?

      Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.