Vraag nu aan: Subsidie voor leerling of stagiaire!

 In Blogs, Salaris/HRM

€2.700,- per leerling verdienen? Ook deze zomer is het weer mogelijk om onder bepaalde voorwaarden subsidie aan te vragen voor leerlingen die bij jou in dienst zijn. Die subsidie kan zo maar oplopen tot €2.700,- per leerling, dus de moeite waard om alle zaken uit je archief te halen!

Voorwaarden
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

 • Je moet een erkend leerbedrijf hebben;
 • Er moet een praktijkleerovereenkomst aanwezig zijn;
 • De beroepsopleiding van de leerling/deelnemer/student valt onder de sectoren die in de Subsidieregeling Praktijkleren zijn aangewezen (zie doelgroep hieronder);
 • De beroepsopleiding leidt tot een diploma en wordt in het Centraal register Beroepsopleidingen of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs bij DUO opgenomen.

Doelgroep
Om in aanmerking te komen voor de subsidie dien je begeleiding te bieden aan leerlingen/deelnemers/studenten uit een van de onderstaande sectoren:

 • Vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen om een startkwalificatie te behalen op het niveau van een basisberoepsopleiding;
 • Deelnemers aan een MBO-opleiding in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  Let op: voor de begeleiding van een MBO-student met een beroepsopleidende leerweg (BOL) kom je niet in aanmerking voor een subsidie;
 • Deelnemers aan een duaal of deeltijd HBO-opleiding die vallen onder de CROHO onderdelen Techniek of Landbouw en Natuurlijke Omgeving met een verplicht praktijkonderdeel.
  Let op: voor de begeleiding van een voltijd HBO-student kom je niet in aanmerking voor een subsidie;
 • Promovendi en technologisch toio’s die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO;
 • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’;
 • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO);
 • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Aanvraag subsidie
Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school- of studiejaar begeleiding te bieden om voor subsidie in aanmerking te komen. De tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook wanneer een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Begeleiding die in voorgaande school-, studiejaren geboden is, komt niet meer in aanmerking voor subsidie. Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend.

Wanneer je niet zeker bent of de leerling of stagiaire valt onder de voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren, neem dan snel contact met ons op.

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen tijdens Coronacrisis
Begin juni opent het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo (max € 1.530,- per BBL praktijkleerplaats).

Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. Vraag ons naar de voorwaarden van deze tijdelijke voorschotregeling.

Meer weten

Heb je vragen over deze regeling of wil je meer weten over de mogelijkheden voor je organisatie, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

De salarisprofessionals van AccountAnders
M: salarissen@accountanders.nl
T: 085 – 760 8500

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


  Lees meer tips in de laatste blogs:

  Recent Posts
  Kennismaken?

   Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.