Verdienen aan je werknemers? Het cafetariamodel uitgelegd

 In Blogs, Salaris/HRM

Het cafetariamodel maakt arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Werknemers kunnen kiezen wat er het beste bij hen past. Hoe kan de werkkostenregeling in dat model ingezet worden?

Stel, je wilt jouw arbeidsvoorwaardenpakket optimaal afstemmen op de wensen van jouw werknemers. Dat kan onder meer door het cafetariamodel, waarbij de werknemer voor een deel van zijn arbeidsvoorwaarden een keuze heeft. Het uitgangspunt is dat de werknemer een deel van het bruto salaris uitruilt en dit onbelast kan ontvangen. Als je dit onder brengt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) levert het je zelfs geld op!

Voorbeeld: Verdienen op de cafetaria regeling?

Hoe zit dan nu? Stel, jouw bedrijf heeft een vrije ruimte van Є25.000,- Doe je hier niets mee, dan kost het je in principe ook niets. Als je vervolgens zou besluiten de om die €25.000,- te gebruiken voor de secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij dit bedrag volledig wordt verrekend met bruto loonbestandsdelen, dan kost het nog steeds niets extra.

Sterker nog. Nu gaat het je geld opleveren. Het volledige bedrag dat wordt uitgeruild, (die €25.000,-) wordt nu dus een bedrag waarover je opeens geen sociale premies hoeft te betalen. Als die premies ca 18% bedragen, komt dit neer op een besparing van zo’n €4.500,-

Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling (WKR) kun je ieder jaar een aantal vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij uitkeren, die zonder gebruik van de WKR belast zouden zijn.

Zo is bijvoorbeeld een kerstpakket belast, maar als je dit onderbrengt in de WKR niet. De regeling kent een vrije ruimte van 1,2% van je loonsom. Alleen als je meer uitkeert aan vergoedingen en verstrekkingen, betaal je als werkgever 80% eindheffing. De vergoeding of verstrekking blijft dan voor de werknemer onbelast.

Tip! Pas je het cafetariamodel toe, gebruik dan de vrije ruimte van de WKR.

Gebruik binnen cafetariamodel
Je kunt de WKR binnen een cafetariamodel gebruiken door op deze manier een aantal op de werknemer afgestemde vergoedingen of verstrekkingen belastingvrij te houden. Bijvoorbeeld door een werknemer op basis van de cafetariaregeling de mogelijkheid te geven zijn vergoeding voor woon-werkverkeerkilometers met eigen vervoer te verhogen van € 0,19 naar € 0,29 per kilometer. Normaal gesproken is de € 0,10 extra belast, maar dus niet als je deze onderbrengt in de werkkostenregeling. De ene werknemer zal deze verhoging van de reiskosten fijn vinden maar de werknemer die met de bus komt, heeft er niets aan en zal liever kiezen voor iets anders.

In dit voorbeeld wordt er niet direct een deel van het loon uitgeruild, maar creëer je voor je werknemer wel een extra onbelast voordeel door de bruto reiskosten netto uit te keren.

Gebruikelijkheidstoets
Als je gebruikmaakt van de WKR, dan moet je wel rekening houden met de zogenaamde ‘gebruikelijkheidstoets’. Dit betekent dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is. Dit is een wat vaag begrip, maar als je niet al te veel afwijkt van wat collega-ondernemers in je branche aan hun personeel aanbieden, zit je meestal wel goed. Daarbij doet de fiscus niet moeilijk over vergoedingen en verstrekkingen als per jaar per werknemer het bedrag van € 2.400 niet wordt overschreden. Je mag er dan van uitgaan dat de vergoedingen of verstrekkingen ‘gebruikelijk’ zijn en je deze dus onder kunt brengen in de werkkostenregeling.

Let op! Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid, dus bijvoorbeeld niet voor zover het loon van de werknemer lager is dan de bedragen waar hij recht op heeft volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of als stagiair.

Houd vrije ruimte in de gaten
Houd de vrije ruimte van 1,2% van jouw loonsom in de gaten. Tot € 2.400 per werknemer per jaar zijn vergoedingen en verstrekkingen weliswaar nog gebruikelijk, maar als je de grens van 1,2% overschrijdt, betaal je wel 80% eindheffing. Daarmee is de vergoeding of verstrekking voor je personeel weliswaar belastingvrij, maar dus niet voor jou!

Let op vrijgesteld loon
Zo kun je bijvoorbeeld je kok een kookcursus laten volgen, zonder dat dit belast is en zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Voor andere werknemers, zoals je receptioniste, is dezelfde cursus alleen vrijgesteld als deze gericht is op toekomstig werk, bijvoorbeeld omdat ze later in de keuken aan de slag wil.

Tip!
Ook binnen een cafetariamodel kun je de meest aantrekkelijke elementen van de werkkostenregeling benutten. Houd er wel rekening mee dat vergoedingen en verstrekkingen moeten voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar is er echter geen probleem.

Denise Oostdijk
T. 06 86 86 12 05
E. doostdijk@accountanders.nl

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


    Lees meer tips in de laatste blogs:

    Recent Posts
    Kennismaken?

      Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.