Transitievergoeding; moet dat nou?

 In Blogs, Salaris/HRM

Ja dat moet!
Vanaf 1 januari dit jaar is met invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook de regelgeving omtrent de transitievergoeding veranderd. Hieromtrent krijgen wij nog vaak en veel vragen. Aanleiding dus om hierover te blijven informeren.

Waar je tot begin van dit jaar enkel een transitievergoeding schuldig was aan jouw werknemer wanneer hij minimaal 2 jaar in dienst was, geldt nu dat er voor hem direct, vanaf het moment dat hij bij jou in dienst is recht ontstaat op een transitievergoeding bij uitdiensttreding.

Wanneer jij de tijdelijke arbeidsovereenkomst met jouw werknemer niet verlengt, dien je dus een vergoeding te betalen.

Enkel wanneer het einde van de dienstbetrekking te wijten valt aan de werknemer, ben je dit niet verschuldigd. Hierbij kun je ook denken aan een einde van het dienstverband door wederzijds goedvinden. In dit laatste geval wordt de transitievergoeding optioneel in plaats van een recht. De hoogte van een eventuele vergoeding wordt dan onderdeel van de onderhandelingen/ afspraken die je kunt maken om afscheid te nemen van elkaar.

Voorbeeld:
Bij het beëindigen van het contract van een werknemer met een bruto salaris van €3.000 met een contract van 7 maanden is de hoogte van de transitievergoeding al ruim € 580,- !!

 

Bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst wikkelen wij het dienstverband dan ook af door de transitievergoeding op te nemen op de eindafrekening.

Mocht je voornemens zijn om het dienstverband te beëindigen door een contract niet te verlengen en heb je de indruk dat jouw werknemer zelf eigenlijk ook niet open staat voor een verlenging?

Neem dan tijdig contact op met ons zodat wij met jou kunnen meedenken om hier goed mee om te gaan.

 

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


    Lees meer tips in de laatste blogs:

    Recent Posts
    Kennismaken?

      Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.