Loonkostenvoordelen 2018

 In Blogs, Salaris/HRM

Naast de Lage-inkomensvoordeel zijn er vanaf 1 januari 2018 ook een aantal loonkostenvoordelen (LKV’s) vanuit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.
De premiekorting jongere werknemer vervalt per 1 januari 2018 en wordt niet vervangen.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen

• LKV oudere werknemer
• LKV arbeidsgehandicapte werknemer
• LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
• LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Voorwaarden toepassing loonkostenvoordelen

De werkgever kan voor 1 of meerdere van zijn werknemers recht hebben op een loonkostenvoordeel. De werkgever en de werknemer moeten dan aan de voorwaarden voldoen. Deze verschillen per loonkostenvoordeel.

Let op bij volledig gesubsidieerde dienstbetrekkingen

De werkgever heeft geen recht op de loonkostenvoordelen als de dienstbetrekking van de werknemer op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd is. Of als de dienstbetrekking valt onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet. Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan kan je voor de werknemer wél recht hebben op de loonkostenvoordelen. Als jij en de werknemer aan alle voorwaarden voldoen.

Per werknemer krijg je maar 1 loonkostenvoordeel uitbetaald

Heeft de werkgever voor dezelfde werknemer tegelijk recht op meer dan 1 loonkostenvoordeel?
Dan vraagt de werkgever ze allemaal aan. De werkgever krijgt vervolgens alleen het hoogste loonkostenvoordeel uitbetaald. Heeft de werkgever voor een werknemer bijvoorbeeld recht op het LKV oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer. Dan zijn de loonkostenvoordelen even hoog. De werkgever krijgt dan alleen het LKV oudere werknemer.

Hoe krijgt de werkgever een doelgroepverklaring?

De werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of de gemeente. Krijgt hij een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland, dan vraagt hij de doelgroepverklaring altijd aan bij UWV. De werknemer is niet verplicht om de doelgroepverklaring aan te vragen.

Als de werknemer een doelgroepverklaring wil aanvragen, moet hij dat doen binnen 3 maanden na de datum waarop de werkgever hem in dienst neemt of herplaatst. Doet hij dat later, dan heeft hij geen recht meer op de doelgroepverklaring. En de werkgever heeft dan geen recht op het loonkostenvoordeel.

De werknemer kan bij het aanvragen van de doelgroepverklaring aangeven dat de werkgever automatisch een kopie moet krijgen. Hij kan ook zelf een kopie aan de werkgever verstrekken. Als de werknemer de werkgever daarvoor machtigt, kan de werkgever de doelgroepverklaring vanaf 1 januari 2018 ook zelf aanvragen. De werkgever bewaart de doelgroepverklaring bij de loonadministratie.

Meer informatie over het aanvragen van een doelgroepverklaring vind je op uwv.nl/wtl

Hoe hoog zijn de loonkostenvoordelen?

Als de werkgever voor een werknemer recht heeft op 1 van de loonkostenvoordelen dan krijgt deze van de belastingdienst een bedrag per verloond uur. Dat bedrag is niet voor alle loonkostenvoordelen gelijk. Hoeveel loonkostenvoordeel de werkgever krijgt, hangt af van hoeveel verloonde uren de werknemer heeft gewerkt en om welk loonkostenvoordeel het gaat (zie tabel hieronder)

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


    Lees meer tips in de laatste blogs:

    Recent Posts
    Kennismaken?

      Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.