Maak gebruik van de subsidieregeling Praktijkleren. Wanneer je een leerling en/of stagiair in dienst hebt kun je mogelijk gebruik maken van deze interessante Subsidieregeling.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen, dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

 • Je moet een erkend leerbedrijf zijn;
 • Er moet een praktijkleerovereenkomst aanwezig zijn;
 • De beroepsopleiding van de leerling/deelnemer/student valt onder de sectoren die in de Subsidieregeling Praktijkleren zijn aangewezen (zie doelgroep hieronder);
 • De beroepsopleiding leidt tot een diploma en wordt in het Centraal register Beroepsopleidingen of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs bij DUO opgenomen.

Doelgroep
Om in aanmerking te komen voor de subsidie dien je begeleiding te bieden aan leerlingen/deelnemers/studenten uit een van de onderstaande sectoren:

 • Vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen om een startkwalificatie te behalen op het niveau van een basisberoepsopleiding;
 • Deelnemers aan een MBO-opleiding in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  Let op: voor de begeleiding van een MBO-student met een beroepsopleidende leerweg (BOL) komt u niet in aanmerking voor een subsidie;
 • Deelnemers aan een duaal of deeltijd HBO-opleiding die vallen onder de CROHO onderdelen Techniek of Landbouw en Natuurlijke Omgeving met een verplicht praktijkonderdeel.
  Let op: voor de begeleiding van een voltijd HBO-student komt u niet in aanmerking voor een subsidie;
 • Promovendi en technologisch toio’s die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO;
 • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’;
 • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO);
 • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Aanvraag subsidie
Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Weken in eerdere school-, studiejaren komen niet meer in aanmerking voor subsidie.

Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. AccountAnders kan dit ook voor jou verzorgen. Wanneer je niet zeker bent of de leerling of stagiaire valt onder de voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren, neem dan contact met ons op.

Meer weten
Heb je vragen over deze regeling of wil je meer weten over de mogelijkheden voor je organisatie, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

De salarisprofessionals van AccountAnders
M: salarissen@accountanders.nl
T: 085 – 760 8500