Hoe zit het met loondoorbetalingen na vakantie bij quarantaine?

 In Blogs

Tot 2020 was het zo dat als een werknemer na een vakantie niet op tijd weer aan het werk kon, er wettelijk geen recht meer op loondoorbetaling was. Als werkgever hoefde je het salaris dan niet door te betalen, of een werknemer kon hiervoor meer vakantiedagen opnemen. Ingaande 2020 is dit gewijzigd, inhoudende dat een werknemer in principe wel recht heeft op loondoorbetaling.

Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, kan je als werkgever aannemelijk maken dat het niet aan het werk kunnen in de risicosfeer van de werknemer ligt, dan kan het mogelijk gerechtvaardigd zijn om de loondoorbetaling te stoppen. Een kanttekening, omdat het hier om nieuwe wetgeving gaat is hierover nog geen verdere jurisprudentie.

De quarantaine situatie: Op dit moment is de thuisquarantaine een dringend verzoek vanuit de overheid, maar geen wettelijke verplichting. Als werkgever mag je vanuit de zorgplicht wel stellen dat het noodzakelijk kan zijn om werknemers die naar een risicogebied zijn geweest thuis te houden. Indien zij thuis kunnen werken zijn zij dan ook verplicht om hun werkzaamheden vanuit huis uit te voeren.

Heeft een werknemer niet de mogelijkheid om thuis diens werkzaamheden te hervatten, dan is de situatie voorafgaand aan de vakantie van de werknemer doorslaggevend. Ging de werknemer naar een vakantieland met een oranje/rood reisadvies, of veranderde het reisadvies gedurende het verblijf van de werknemer? Indien een reisbestemming een groen of geel reisadvies had wordt dit als (relatief) veilig gezien en valt dit niet onder de risicosfeer van de werknemer. Een uitzondering kan optreden indien een werknemer na wijziging van het reisadvies bewust heeft gekozen om het risico te nemen en de volledige vakantie te blijven.

Dergelijke quarantaine maatregelen vanuit de werkgever dienen wel voorafgaand aan de vakantie van werknemers bekend gemaakt te zijn, wil dit een effect op de verplichting tot loondoorbetaling kunnen krijgen.

Is een werknemer ziek geworden en moet deze daarom in quarantaine, dan gelden de gebruikelijke regels voor doorbetaling van het loon tijdens ziekte.

Advies nodig of heb je vragen over loondoorbetaling bij quarantaine of andere onderwerpen?
Wij helpen je graag! Neem gerust contact op via salarissen@accountanders.nl of 06 86 86 12 05.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


    Lees meer tips in de laatste blogs:

    Recent Posts
    Kennismaken?

      Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.