Gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder

 In Blogs, Fiscaal

In de praktijk blijkt dat het salaris van een directeur-grootaandeelhouder (dga) vaak te laag wordt vastgesteld. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Uitkeren van dividend is in de regel fiscaal gunstiger dan salaris
 • De dga onderschat zijn consumptieve uitgaven
 • De dga wil zijn onderneming niet te zwaar belasten

Door de wetgever zijn echter regels opgesteld op basis waarvan het loon van een dga vastgesteld kan worden. Als dga moet u (en uw eventueel meewerkende partner) een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris opnemen uit uw bv. Voor het jaar 2018 is het uitgangspunt voor het bepalen van het gebruikelijk loon dat dit het hoogste bedrag is van:

 • minstens 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • het loon van uw meest verdienende werknemer
 • € 45.000.

 

Onderbouwing gebruikelijk loon

Op internet kunnen de salarisniveaus van de meest vergelijkbare functies gevonden worden. U zult begrijpen dat de term ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ niet erg duidelijk is en dat hierover discussie kan ontstaan met de Belastingdienst. Het is raadzaam om in het dossier altijd een onderbouwing te laten opnemen, waaruit blijkt op welke wijze het loon van een dga bepaald is.

Uit het voorgaande blijkt dat er een zogenaamde doelmatigheidsmarge van 25% is ingebouwd, hetgeen inhoudt dat het gebruikelijk loon 25% mag afwijken van het loon dat in zakelijke verhoudingen gebruikelijk is. Als het feitelijke salaris afwijkt van het gebruikelijk loon, dan wordt het verschil gezien als fictief loon, waarover alsnog loonbelasting verschuldigd is. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst!

Let op! Het gebruikelijk loon mag in beginsel niet lager zijn dan € 45.000. Als u echter aannemelijk kunt maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000, mag u hiervan uitgaan. U heeft dan echter wel de bewijslast.

 

Voorbeelden gebruikelijk loon

Ter illustratie de volgende voorbeelden inzake de vaststelling van het gebruikelijk loon:

Voorbeeld 1:
Loon meest vergelijkbare dienstbetrekking: € 150.000
Hoogste loon gewone werknemer binnen uw onderneming: € 80.000
Gebruikelijk loon = 75% x € 150.000: € 112.500

Voorbeeld 2:
Loon meest vergelijkbare dienstbetrekking: € 50.000
Hoogste loon gewone werknemer binnen uw onderneming: € 30.000
Gebruikelijk loon: € 45.000

In een aantal gevallen kan het voor u en uw bv gunstiger zijn als het salaris lager vastgesteld kan worden, dan zou gelden op basis van de hiervoor genoemde regels. Hierbij kunt u denken aan de situatie dat uw bv (structureel) verliesgevend is. Een andere situatie waaraan u zou kunnen denken is het geval dat u om bepaalde redenen (bijvoorbeeld ziekte) minder werkzaamheden gaat / kunt verrichten. In dat soort gevallen is het raadzaam om via uw adviseur in overleg te treden met de Belastingdienst.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Stefan van Boxel
Belastingadviseur
T.06 86 84 26 44
E. svanboxel@accountanders.nl

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


  Lees meer tips in de laatste blogs:

  Recent Posts
  Kennismaken?

   Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.