Belastingplan 2019: de belangrijkste wijzigingen

 In Blogs, Fiscaal

Op 18 december 2018 heeft ook de Eerste kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. Na de discussies inzake het al dan niet afschaffen van de dividendbelasting (blijft overigens in stand) is het nadien redelijk vlotjes gegaan met het aannemen van het Belastingplan 2019 door de Tweede Kamer en onlangs dus de Eerste Kamer. Hierna tref je een kort overzicht aan van de volgens ons belangrijkste wijzigingen in 2019 met daarbij ook een blik naar de jaren daarna.

 

Inkomstenbelasting

Tarief:
Ten opzichte van 2018 is de belangrijkste wijziging dat de tarieven in de tweede en derde schijf, zakken met 2,75% tot een tarief van 38,10%. Dit tarief is van toepassing op het inkomen uit box 1 dat ligt tussen € 20.384 en € 68.507. Overigens is deze verlaging het beginpunt van een verdere verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting. Met ingang van 2023 zijn er nog slechts twee tarieven en twee inkomensschijven: voor het inkomen tot € 68.507 geldt een tarief van 37,05%, voor het inkomen daarboven een tarief van 49,5%. In tegenstelling tot het tarief in box 1 zal het tarief in box 2 vanaf 2020 gaan stijgen tot een tarief van 26,9% in 2021.

Eigen woning:
Indien je met je inkomen in de hoogste schijf (boven € 68.507) valt, wordt sinds 2014 het tarief waartegen je de hypotheekrente inzake je eigen woning in aftrek brengt jaarlijks verlaagd met 0,5%. Zo ook in 2019, zodat in 2019 de rente in dat geval tegen maximaal 49% in aftrek gebracht wordt.
Van belang is dat vanaf 2020 deze afbouw versneld gaat worden en het tarief waartegen je de rente in aftrek kan brengen jaarlijks met 3% afneemt. Vanaf 2023 zal de rente dan nog tegen maximaal 37,05% aftrekbaar zijn.

 

Vennootschapsbelasting

Tarief:
Met ingang van 2019 wordt ook de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting ingezet. Binnen deze belasting is sprake van een laag en een hoog tarief, waarbij de grens ligt op een belastbaar bedrag van de bv van € 200.000. Het lage tarief zal in 2019 verlaagd worden van 20% naar 19%. In 2021 zal het lage tarief uiteindelijk 15% bedragen. De verlaging van het hoge tarief van 25% zal pas een jaar later starten, waarbij dat tarief uiteindelijk uitkomt op 20,50% in 2021.

Ondanks de eerder genoemde stijging van het box 2-tarief, zal, als gevolg van de verlaging van de vennootschapsbelasting, het op den duur uiteindelijk goedkoper worden om dividend uit te keren. In verband met het ontbreken van overgangsrecht inzake box 2-tarief is deze conclusie niet altijd het geval. Indien je het voornemen hebt om in 2019 dividend te gaan uitkeren, raden wij je aan eerst contact met ons op te nemen.

Beperking voorwaartse verliesverrekening:
Het aantal jaren dat een verlies van je bv kan worden verrekend met toekomstige winsten zal beperkt worden van 9 naar 6 jaren. Dit geldt voor verliezen geleden vanaf 2019. Mocht het verlies na zes jaar nog niet verrekend zijn, dan komt deze te vervallen.

 

Omzetbelasting

Tarief:
Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar het verlaagde tarief zal worden verhoogd. Deze bedraagt nu nog 6%, maar zal vanaf 2019 9% bedragen. Dit heeft gevolgen voor je boodschappen, hotelovernachtingen en het etentje, maar ook voor een aantal arbeidsintensieve diensten, zoals bijvoorbeeld de kapper en de fietsenmaker.

 

Tot slot

De voor jou beschreven wijzigingen betreffen slechts een korte greep uit de wijzigingen in 2019. Voor 2020 en later zijn nu ook al een aantal wijzigingen bekend, die van invloed kunnen zijn op een ieder van ons. De in dit artikel beschreven versnelde afbouw van het aftrektarief inzake de hypotheekrente zal ook gaan gelden voor andere aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers, maar ook voor de persoonsgebonden aftrekpost (zoals de aftrek van de betaalde partneralimentatie).

Wil je meer weten over het belastingplan 2019? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Stefan van Boxel
Belastingadviseur
T. 06 86 84 26 44
E. svanboxel@accountanders.nl

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


    Lees meer tips in de laatste blogs:

    Recent Posts
    Kennismaken?

      Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.