Aandachtspunten bedrijfseconomisch ontslag

 In Blogs, Salaris/HRM

Door Corona, maar ook door andere omstandigheden kunnen de omstandigheden zodanig zijn dat het voor een werkgever noodzakelijk is om tot herstructurering of reorganisatie over te gaan. Als resultaat hiervan kunnen ontslagen noodzakelijk blijken. Dit is het bedrijfseconomisch ontslag.

In eerste instantie kan je proberen om in overleg met de werknemer, door middel van een vaststellingsovereenkomst tot overeenstemming te komen voor beëindiging van de dienstbetrekking. Dit bespaart een tijdrovende en dus kostbare gang naar het UWV. Indien op juiste wijze vastgelegd behoudt je werknemer bij deze wijze ook het recht op een WW-uitkering.

Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kan er bij het UWV een ontslagvergunning worden aangevraagd. Hierbij is een eHerkenning account nodig. Pas wanneer deze door het UWV toegekend is mag de werknemer het ontslag aangezegd worden en gaat de opzegtermijn in, welke minimaal één volledige maand zal duren.

Gronden waarop een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen kan worden aangevraagd zijn: een slechter wordende financiële situatie, werkvermindering, organisatorische en/of technologische veranderingen, (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverhuizing of het vervallen van een loonkostensubsidie

Enkele aandachtspunten bij bedrijfseconomisch ontslag:

 • het staat je niet altijd vrij om als werkgever te kiezen wie er ontslagen wordt ( afspiegelingsbeginsel );
 • worden er 20+ werknemers ontslagen, het kan zijn dat er bijzondere regelingen en voorwaarden voor collectief ontslag gaan gelden;
 • er zal een transitievergoeding uitgekeerd moeten worden bij ontslag via het UWV. Bij wederzijds goedvinden kunnen hier afwijkende afspraken over gemaakt worden;
 • vergeet niet eventuele opzegverboden in acht te nemen.

Advies nodig of heb je vragen over bedrijfseconomisch ontslag?
Wij helpen je graag! Neem gerust contact op via salarissen@accountanders.nl of 06 86 86 12 05.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


  Lees meer tips in de laatste blogs:

  Recent Posts
  Kennismaken?

   Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.